Är du i riskzonen för att bli utbränd?

När jag senast märkte av tydliga tecken på alldeles för hög dos av stress var det sommar och sista veckan innan semestern. Det var i somras detta skedde och det var då jag skrev det här inlägget. Mitt stresspåslag då varade bara i något dygn eller två och det var aldrig fråga om någon allvarligt negativ stress eller utbrändhet. Men jag fick känna på hur det är när pressen blir för stor och stressen tar över för mycket. Fastän det pågick under så kort tid och jag tog mig ur det av egen kraft vill jag inte hamna där igen.

Jag har tagit del av en lista med de personlighetsdrag som riskerar att göra en utbränd och när jag läser den så känner jag igen mig väldigt mycket. Jag vet att jag med min personlighetstyp ligger i någon slags riskzon för utbrändhet. Men jag vet också att jag inte vill uppleva en sådan situation med så hög stress som då i somras igen och därför ser jag till att jobba med mitt beteende löpande. Jag tror starkt på att man genom att medvetandegöra och aktivt jobba med sitt beteende så kan man påverka sitt mående positivt. Därför vill jag dela med mig av denna lista till er.

Här kommer del två i min Anti-Stress skola, som handlar om vilka personlighetsdrag som riskerar att göra dig utbränd.

Utbrändhet, eller utmattningssyndrom, är ett sjukdomstillstånd som uppstår efter att kroppen varit utsatt för stress eller andra påfrestningar under en längre tid. En del personer drabbas lättare av utmattning än andra, ofta beroende på vissa drag i vår personlighet. I denna lista får ni ta del av de fem vanligaste dragen enligt stressexperten Karin Isberg.

Sommarkväll i juni

Fem personlighetsdrag som ökar risken för utbrändhet

1. Du ställer höga krav på dig själv

Personer som drabbas av utbrändhet är ofta högpresterande med en god utbildning och ett kvalificerat yrke. De har stora inre resurser och ställer höga krav på sig själva att leverera. Det är just denna styrka som lägger grunden för utmattning – det krävs en stark person för att kunna pressa sig själv så hårt under så lång tid.

2. Du är extra omtänksam

Stressexperten menar att det ofta är godhjärtade personer som riskerar att bränna ut sig. De vill andra människor väl och förtränger sitt egna behov av vila och återhämtning. De ber sällan själva om hjälp, men är själva mycket generösa med att hjälpa sin omgivning.

3. Du har svårt att säga nej

De som ställer höga krav på sig själv, har stora inre resurser och är generösa mot andra brukar i regel ha svårt att säga nej och sätta gränser. De finns alltid till hands och omgivningen räknar med deras insats. Här handlar det om att försöka sätta gränser själv och vara tydligt mot andra när det blir för mycket och du är tvungen att säga nej.

4. Du blir ofta besviken på dig själv

En avgörande skillnad mellan utmattning och depression är att deprimerade personer ofta ger upp, medan utmattade personer sällan ger sig. I stället känner de ilska och frustration över situationen och vill göra allt för att förbättra läget och bli starka igen.

5. Du tänker på alla andra

Det kanske största problemet med den här personlighetstypen är att de prioriterar bort sitt eget välmående. Istället för att ta hand om sig själv tar de hand om alla andra. De har svårt att tänka tänka på sig själva och sätta sig själv i främsta rummet, men ibland är det en nödvändighet för att bibehålla hälsan. Viktigt här är att tänka på att om du själv inte mår bra kommer du i förlängningen inte kunna vara den hjälp till omgivningen som du vill vara.

Sommarkväll i juni

Om du känner igen dig i några eller alla av dessa punkter så gör du klokt i att fundera kring hur du kan jobba med dem. Du behöver inte på något sätt ändra din personlighet för att minska risken för utbrändhet, men du kan behöva jobba aktivt med vad du tänker om dig själv och hur du beter dig mot dig själv och andra.

Jag personligen har med åren blivit bättre på att sätta mig själv högre upp i prioriteringslistan, att ge mig själv egentid där jag inte behöver prestera på något plan och att säga nej. Det har krävts en del felsteg och mycket träning för att komma dit, men det har varit så värt det. Idag känner jag mig trygg i mig själv och när jag utsätts för perioder med mycket stress så har jag verktyg för hur jag bemöter det på ett bra sätt.

Stressexperten Karin Isberg tipsar om vad du kan göra för att förebygga utmattning:

  • Prioritera ditt eget välmående
  • Öva på att sätta gränser
  • Dra ner på arbetstakten
  • Be andra om hjälp
  • Slappna av och gör ingenting
  • Upplev natur, litteratur eller musik
  • Träffa människor som ger energi
  • Prioritera sömn och sov så mycket du kan

Här kan du läsa del 1 i min Anti-Stress Guide: 9 varningssignaler för stress

Tipsen är hämtade från Allas.se med källa från Kurera.se

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.