Versen om sinnesro

Jag vet inte hur det är med er, men för egen del har jag ibland lite för höga ambitioner. Jag kan ibland vilja vissa saker lite för mycket och driver då på dem mer än vad som är sunt eller ens värt. Vid dessa tillfällen hjälper denna vers om sinnesro mycket:

Versen om sinnesro

Ge mig sinnesro att acceptera det jag inte kan förändra,

mod att förändra det jag kan.

Och förnuft att inse skillnaden.

Reinhold Niebuhr

Yoga och sinnesro

Yoga och sinnesro

Denna vers är ursprungligen en bön, skriven av en amerikansk präst och teolog för närmare 100 år sedan (källa). För oss med höga ambitioner och stor vilja till att förändra och utvecklas kan dessa ord vara av stor vikt vid vissa tillfällen. De ger perspektiv och insikt till vad vi ska lägga fokus på och vad inte.

Ha en ljuvlig dag, alla fina! Fundera gärna på vad det är du kan och bör förändra och vad inte!

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.